Translator

  •  >klikkaa  tekstiä > click on the text>   linking                            Svensk språkversion
  • Translations contain incorrect forms                                             Norsk språkversjon
  • Übersetzungen enthalten falsche Formen
  • Översättningar innehåller felaktiga blanketter 
  • Oversettelser inneholde feil skjemaer 
  • Перевод содержатся неправильные формы