Tietosuoja

Tietosuoja:


Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen.

Petsamo-Seura ry sitoutuu noudattamaan EU:ssa voimassa olevaa tietosuoja-asetusta ja käsittelee

henkilötietoja sen määräysten mukaisesti. Tilaajatietoihin kerätään
vain välttämättömät henkilö- ja osoitetiedot sekä puhelin, että
sähköpostiosoitteet, tilausten toimituksen ja maksusuorituksen
varmistamiseksi. Tiedot ovat sähköisessä muodossa ja varmistettuina
käytettävissä vain tilausten käsittelijällä. Tilausten yhteydessä
kerättyjä tietoja säilytetään vain vuosittaisen kirjanpidon vaatiman
ajan. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Luovutuksessa poikkeuksen
muodostaa vain sopimuskumppanillemme annettavat tilaustiedot, mikäli
maksun perintä joudutaan ulkoistamaan suoritusviivästymän vuoksi.
Henkilö- ja osoitetietoja ei käytetä myöskään Petsamo-Seura ry.n omaan
markkinointiin tai muuhun viestintään.

Tietosuojasta vastaa Petsamo-Seura ry.n hallituksen tehtävään nimetty henkilö, jota hallitus valvoo