Ilmoittautuminen on alustava, jolla tiedolla voimme suunnitella matkan toteutusta. Ennakkoilmoittautuneiden määrän mukaan voimme sovittaa ryhmähinnat yms. Jos matka näyttäisi toteutuvan, otamme ilmoittautujiin yhteyden lopullista vahvistusta varten./lomake.html?id=26401