vas. Berit Siri, Gunnar Kollström Schaanning,Rauha Jussheikki os.Rautiola, Olga Makarova, Marina Trusova, Leif Rantala,Murmanskin TV.n kuvaajia, taustalla vanha rajavartiosto,

vas. Berit Siri, Berit Malmo, Rauha Jussheikki,Gunnar Kollström Schaanning, Rolf-Erik Kollström, al.auton vieressä Esko Rauhala, oik.taustalla tv ryhmää ja Olga

Matkalle lähdettiin 13.8.2012 Veli-Matti Mikkolan omistamalla ja kuljettamalla bussilla. Leif Rantalan ollessa matkan järjestäjä ja matkan johtajana. Matkalle oli aluksi ilmoittautunut suurempi määrä kuin lopullisesti osallistui.18 henkilöä.

Matkan järjestelyt olivat Leifille melkoinen työ kaikenlaisten lupien ja varmistelujen takia. Varsinaisesti Leif on ollut jo parin vuoden ajan norjalaisten ja venäläisten neuvotteluissa matkailuyhteistyöstä suljetuille alueille. Näillä alueilla olisi tarjota monenlaisia kohteita matkailijoille, mutta lupakäytännöt ovat kohtuuttoman pitkällisiä, ettei järkevää toimintaa voida niiden puitteissa ajatella.

Vaarlamasaari on venäläisillä ulkoilmamuseo hankkeena ja sitä pyritään kehittämään vähitellen. Ristiriidan ajatukselle luo heidän oma kaksijakoinen tavoite, luonnon itse korjaavan tapahtuman seuranta ja historian esittely. Jos annetaan luonnon korjata ihmisten jättämät jäljet koskemattomina, niin kuinka se historia sieltä risukosta poimitaan.Saaressa on vielä helposti löydettävissä kaikki asutuksen jättämät jäljet, sillä siellä ei ole juuri pajukko päässyt kasvamaan, vaikka lehtipuut valtaavatkin alueen. Saari on heinän ja horsman peitossa ja kuvaa perimätietona olevaa viljavaa maaperää.

Talojen perustukset ovat pääosin horsman peitossa ja karjarakennusten pohjilla nokkonen kertoo sijainnit.Rakennukset ovat sodassa poltettu. Joitakin rakennusten pohjia peittää sammalverho, kertoen alla olevan jotain polttamatta jäänyttä, kuten vesikattomateriaalia.

Tuntematta maaston ammusjäämiä, ei siellä arvaa poluilta juuri poikkeilla. Suomalaisten jälkeen alueella on ilmeisesti hyödynnetty viljelyksiä jonkin aikaa, koska joitakin ilmeisen venäläistä alkuperää olevia työkaluja löytyy. Nämä ovat metallisia hitsaamalla koottuja karkeatekoisia esineitä.

Fiskarsin hevosvetoinen peltoaura löytyy Seilosen talon mailta. Aura voi olla tilalle kuulunut työväline. Talon betoniset perustukset löytyvät kokonaisina. Paikalla on jonkin verran myöhemmin alueella käytettyä varustusta. Karjasuojien pohjat voidaan helposti päätellä nokkoskasvustosta.

Saaren pohjoispäähän ei tästä enään saatu edetä.Alueella on ollut sotilasajoneuvoilla jotain toimintaa pienistä ajourista päätellen sekä joistakin välineistä jotka eivät ole alkuperäisen asutuksen jäljiltä.

Tiluskartan ja GPS:n kanssa sekä Jussheikin Rauhan os. Rautiolan hyvän muistikuvan perusteella löytyi Rauhan kotitalon pohja. Emalikattila ja metallinen lämmitysuuni olivat maan pinnalla heinien peitossa. Rauha kertoi alueesta vastaavalle Marina Trusovalle, että sokkelin vierestä löytyy kaksi kaivantoa joissa on kattiloita ja joitakin työkäluja sekä naulalaatikko. Alueen hoitajat aikoivat kaivaa esineet ylös.

Löysimme myös alueen, jolla mitä ilmeisimmin on sijainnut Niilan pirtti. Paikka voidaan varmistaa paremmalla aluekartalla jossa tilusten rajat löytyvät merkkineen. Alueen uusi kartoitus olisi pian toteutettava mikäli ulkoilmamuseo hanke saa asialliset puitteet.Saaressa on käynyt aiemminkin jonkin verran suomalaisia ja norjalaisia, mutta tulevaisuuden suunnitelmissa venäläisillä on kehittää alueesta hieman kutsuvampi kohde. Historiassa on suuri aukko jota he ovat yrittäneet täyttää, mutta vierailta ne osin tuntuivat aiemmin kuultuun.

Matka oli päivän mittainen, joka päättyi Luonnonpuiston tarjoamaan kenttälounaaseen, joka venäläiseen tapaan ei ollut mikään reppulounas. Sää suosi reilun kahden kymmenen asteen lämmöllä. Matkalla bussissa venäläiset pelottelivat suurilla ja vihaisilla sääskillä, jotka ovat sääskien eliittiä, mutta yllätyksenä niitä emme nähneet, liekö perimätietoa sääskilläkin.

Matkalle osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä ja innostuneita jopa palaamaan alueelle joskus myöhemmin.Vastaanotto Luonnonpuistoon oli vain torvisoittoa vaille. TV:n kuvausryhmä seurasi meitä alusta loppuun. http://www.tv21.ru/news/2012/08/15/?newsid=48006

TV-uutisista teksti

Murmansk TV21: UUTISET 15.8.2012 klo 20.02 Paatsjoen helmi Vaarlamansaari on Paatsjoen luonnonsuojelualueen helmi.

Tämä saari oli viime vuosisadan alussa täynnä elämää. Ihmeellisellä tavalla on näillä suojelluilla seuduilla jäänyt monia todisteita siitä elämästä, johon sivilisaatio ei ole koskenut.

Niinpä näinä päivinä saapui tämän saaren jälkeläisten ryhmä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta, jotta voisivat nähdä nämä paikat omin silmin. Heidän kanssaan lähtivät tälle nostalgiselle matkalle Janina Morozova, Sergei Lomake ja Sergei Smirnov.

Paatsjoki on kaksinkertainen suojeltu alue. Luonnonsuojelualue sijaitsee Petsamon kunnassa lähellä Rajakosken kylää rajavyöhykkeellä, eikä tänne pääse ilman erikoislupaa. Ja itse luonnonsuojelualue on paikka, jossa suojellaan Kuolan niemimaa Pohjola sivilisaation tunkeutumisesta. Pääsy tänne on luvallista vain niille, jotka tutkivat luontoa.

Poikkeus on Vaarlamansaari, joka 1900-luvun alussa kuhisi elämä. Alue oli silloinkin raja-aluetta ja siksi Vaarlamasaaren jälkeläiset asuvat nykyään Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Tapaamista valmisteltiin puoli vuotta ja kärsimättömästi odotettiin käyntiä koska matka saareen ei ole aivan lyhyt, eli 2,5 km metsän, purojen ja jängän läpi, eikä se pelota ketään. Luonnonsuojelualueen työntekijät ovat varustaneet polun.

Nyt ollaan jo puolessa välissä ja - ensimmäinen löydös. Tilusten rajapyykki, jossa numero 811 ja kaivo. Paatsjoki on keskipisteenä ja se on valtakuntien raja. Tällä puolella on rajatolppa, jossa on numero 24 ja toisella puolella voidaan nähdä norjalainen tolppa. Joen vesi on mitä puhtainta ja kalaakin on, mutta koska tämä on suojeltu alue, ei saa kalastaa.

Ajatus luoda Vaarlaman saaresta ulkoilmamuseo, syntyi muutama vuosi sitten. Sitä toteutetaan Paatsjoen luonnonsuojelualueen työntekijöiden voimin ja rahallisesti sitä tukee EU ja Kuolan Yritys. Tämän paikan ainutlaatuisuus on ilmeinen.

Professori Rantala, tapaamisen aloitteentekijä on sitä mieltä, että ihmisille, jotka ovat syntyneet täällä, tällainen mahdollisuus palata synnyinseudulleen 60 vuoden kuluttua, on arvokas.

Yli sata vuotta sitten asui saaressa norjalainen ornitologi Hans Schaanning. Hän tiedotti ensimmäisenä maailmalle tällaisista paikoista. Kirja, jonka hän kirjoitti vuosista Vaarlamansaaressa toi hänelle kunniaa. Joitakin vuosia sitten rakennettiin uudelleen tämän tiedemiehen talo. Hänen lapsenlastensa pojat Rolf j Gunnar Kollström tulivat tänne lahjan kanssa tulevalle museolle. Historialliset jaksot nivoutuvat täällä yhteen.

Suuren Isänmaallisen Sodan aikana täällä oli saksalaisia joukkoja. Jälkiä saksalaisarmeijasta on runsaasti. Juoksuhautoja, kaminoita, särjetty silta joen yli. On olemassa mielipide että sotaesineiden löytyminen ei liity vihollisuuksiin venäläisten, vaan suomalaisten kanssa, mutta se on vain olettamus.

Yksimielisyyttä sillasta ei myöskään ole, mutta tiedetään, että se räjäytettiin kun Saksan armeija perääntyi, mutta kuka sen teki ja milloin, se on vielä ratkaistava.

Saksalaista tähystystornia (väärinkäsitys, torni ei ole saksalaisajasta LR) on onnistuttu säilyttämään melkein alkuperäisenä, mutta sen tarkoitusperä on vaihtunut. Entinen sotilaallinen tähytystorni on muutettu tieteelliseksi lintujen katselutorniksi ja sen restauroivat vuonna 1995 norjalaiset rakennusmiehet neljässä päivässä. Kantavat rakenteet säilytettiin, vain ulkokuori vaihdettiin.

Se mitä saareen on jäänyt, herättää vieraissa erikoista vapinaa. Rauha Jussheikki löysi Vaarlamansaaresta talon, jossa hän on syntynyt ja josta hän lähti sisarensa kanssa kaukaisena vuonna 1944. Perheen kalleuden, jos sitä onnistutaan löytämään, Rauha jättää museolle.

Siihen saakka luonnonsuojelualueen työntekijät ja asukkaiden jälkeläiset tulevat pitämään yhteyttä, vaihtamaan valokuvia ja ihmisten kohtalotarinoita, joista saari on henkinyt ja elänyt tähän asti. (käännös venäjästä 16.8.2012 Leif Rantala)

Matka Petsamon Vaarlamasaareen >>> 14.8.2012Murmanskin Tv 21:n
uutinen matkasta

Kuvateksti

Rastin Niilan pirtipaikaksi katsottiin tämä

Kuvateksti

Kuvateksti

Kuvateksti

Kuvateksti

Kuvateksti

Seilosen talon kellari ja betonisokkeli

x

x