Otsikko

Kirja kertoo muun muassa Tenojoen kultavaltausten merkityksen Koillisväylän avautumiseen ja ihmisen unelmasta parempaan huomiseen kaukaisessa Siperian Amurinmaassa.
Pohjoisen kulkuväylien historian asiantuntija, tietokirjailija Erkki Lilja arvioi myös Suomen itäsuhteiden vaikutusta Lapin länsi-itäsuuntaisten teiden rakentamiseen 1960–1970-luvuilla.

Via Nordica -teos päättää Liljan aiemmin julkaistujen pohjoiseen ja sen kulkuväyliin liittyvien tietokirjojen sarjan, johon kuuluvat mm. Mobilia-palkinnon saanut teos Jäämerenkäytävä (Hipputeos, 2013) ja Tunturien yli Jäämerelle (Väyläkirjat, 2016).

Erkki Lilja kertoo kirjan Alkusanoina;

"Via Nordica- Kulta ja museoteiltä vapauden teille- teos päättää aiemmin julkaistujen useiden pohjoiseen ja sen kulkuväyliin liittyvien tietokirjojen sarjan, johon kuuluvat muun muassa 2014 Mobilia-palkinnon saanut Jäämerenkäytävä ( Hipputeos 2013 ) ja Tunturien yli Jäämerelle ( Väyläkirjat 2016 ).

Kirjojen ilmestymisen jälkeen olen saanut lukijoilta kehoituksia kirjoittaa varsinkin pohjoisten työmaiden sodanjälkeisestä työmaakulttuurista ja sen muutoksesta sekä sosiaalisesta kehityksestä.

Lisäksi minua on velvoittanut kirjoittamaan tekemäni henkilöhaastattelut ja julkaisemaan haastateltavien mileipiteitä sekä näkemyksiä tiehen liityvistä ilmiöistä. Myös muutamat tiemiehet ovat kirjoittaneet pyynnöstäni kirjan aiheeseen liittyviä kertomuksia.

Via Nordica- kirja muodostuu viidestä osasta, joissa haastattelujen lisäksi on ennen julkaisematonta ja moni-ilmeistä asiatietoa sekä näkökulmia kaunokirjallisine lainauksineen tienkulkijoista, tekijöistä ja niihin liittyvistä tapahtumista maailmanlaajuisestikin.

Jokainen osa toimii omana erillisenä kokoanisuutena, osat poikkeavat tapahtuminenne ja taustoineen tosistaan, mutta niiden yhteinen nimittäjä on tie, joka lopussa sitoo teoksen yhdeksi kokonaisuudeksi.

Kirjoitan ikäväistäkin tapahtumista ja olen tarkastellut omaelämäkerrallisesti yhteiskuntaa ja tienrakentamista sosiaalisena ja kulttuurihistoriallisesna ilmiönä 1900-luvun loppupuolelta tähän päivään.

Olen kirjoittaessani pyrkinyt vastaamaan mikrotasolla kysmyksiin, mitä-missä-milloin-miksi-miten ja saanut avstaukseksi me-te-he; eli me kaikki olemme historiantekijöitä, joista muodostuu makrohistoria.

Historiaa ei synny yksin. Via Nordica-teos on myös monien yhteistyön tulos ja kiitän lämpimästi niitä henkilöitä, jotka ovat luovuttaneet aineistoa kirjaan ja lukuisten museoiden sekä arkistojen henkilökuntaa, joilta olen saanut apua lähdemateriaalia tutkiessani.

Kirjoittamista on tukenut Suomen tietokirjailijat ry"

Rovaniemellä marraskuussa 2021

Erkki LiljaKIRJAN HINTA 27 € kuluineen