Kuvateksti

PETSAMON MATKAT

Petsamo-Seura ry toimii Petsamon matkojen markkinointivastaavana. Seura ei hinnoittele eikä vastaa vastuullisena matkojen toteutuksesta. Petsamo-Seura laatii yhdessä matkanjärjestäjän kanssa matka-ajat ja ohjelmat.

Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Meri-Lapin Matkatoimisto - Sealapland Travel Agency Ltd.

Petsamossa voi liikkua muutoin estetyillä alueilla kun on asianmukaiset luvat, joita voi saada Venäläisen kumppanin myötävaikutuksella. Heidän lakiensa mukaan matkoilla "kutsujana" täytyy olla jokin venäläinen taho.

OLEMME KOETTANEET YKSINKERTAISTAA SANOMAAMME MATKALLE ILMOITTAUTUMISEEN JA VIISUMIN HAKUUN:

Matkoille voi osallistua vaikka ei olisi Petsamo-Seuran jäsen

KARTAT ja KUVAT

Tietosuoja
Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen.
Petsamo-Seura ry sitoutuu noudattamaan EU:ssa voimassa olevaa tietosuoja-asetusta ja käsittelee
henkilötietoja sen määräysten mukaisesti.

Petsamo-Seura ry informoi tällä sivustolla ja jäsenilleen kirjein petsamoon järjestettävistä kotiseutumatkoista. Matkoille ilmoittaudutaan täällä seuran kotisivuilla ja ilmoitautumisajan päättyessä tiedot ja vastuu luovutetaan yhtesityö-kumppanillemme, vastuulliselle matkatoimistolle.
Tilaajatietoihin kerätään vain välttämättömät henkilö- ja osoitetiedot sekä puhelin, että sähköpostiosoitteet. Tiedot ovat sähköisessä muodossa ja varmistettuina käytettävissä vain tilausten käsittelijällä.
Tilausten yhteydessä kerättyjä tietoja säilytetään vain matkan järjestämisen vaatiman ajan. Tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille. Henkilö- ja osoitetietoja ei käytetä myöskään Petsamo-Seura ry.n omaan markkinointiin tai muuhun viestintään.
Tietosuojasta vastaa Petsamo-Seura ry.n hallituksen tehtävään nimetty henkilö, jota hallitus valvoo

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Kuvateksti

Kuvateksti

Kuvateksti

Kuvateksti

Matka piikkilankojen ja sähköaitojen taakse

PETSAMON matkojen järjestelyyn olemme paneutuneet uudella otteella. Aiemmin matkoja tehtiin 1 per kesä. Kesällä 2012 matkoja oli 4.  Kasvu matkojen määrässä ylitti reilusti alueen palvelukyvyn, nimen omaan Kalastajasaarennon kohdalla. Samoin ilmeni joitakin puutteita matkojen toteutuksessa juuri tuon nopean kasvun johdosta.

Nyt olemme yhdessä matkanjärjestäjä Lapin Eksperttien kanssa kouluttamassa uusia matkanjohtajia. Meillä on 3 uutta matkanjohtajaa perehtymässä tehtävään. He ovat Petsamo-Seuran jäseniä ja jopa hallituksessakin yksi heistä, joten seuran on ottanut matkat vakavasti toimintaohjelmaansa. Lapin Ekspertit ovat vastuullisena toimijana ja seura muussa järjestelyssä apuna.

Matkanjohtajaksi harjoittelijat ovat:  Markku Volotinen rikospoliisi evp s.-52 , lisäksi Markku on juuri valmistunut auktorisoiduksi matkaoppaaksi , Aarne Jeremejeff metsäos hankitapääll. evp s- 42.   Ammatiltaan ja koulutukseltaan he ovat organisointikykyisiä ja olleet vastuullisia toimijoita ammatissaan ja työssään.

Historioitsijoita eri matkoile on katseltu ja saatu. Myöhemmin ehkä jo matkaa tarjotessamme voidaan kertoa kuka on historioitsijana milläkin matkalla.

Kesällä 2014  joillakin matkoilla historioitsijana toimii Voitto Viinanen nykyinen historiakirjailija ja ent rajapäällikkö.

Palvelujen tason varmistamiseksi tehdään työtä kaiken aikaa ja venäläisellä osapuolella on kiinnostusta parantaa palveluja.

Petsamon matkat ovat lähivuosina merkittävä osa Petsamo-Seuran toiminnassa.