...

MYYNNISSÄMME OLEVIA KIRJOJA
JA AINEISTOJA

Toimitusehdot:

Kirjat ja aineistot toimitetaan tilauksessa annettuun postiosoitteeseen tai postitoimipaikkaan.

Postitetaan samana arkipäivänä tai seuraavana. Perillä normaalisti 2-4 pv.n kuluttua.

Postituskulut peritään mikäli tilauksen yhteydessä on niin merkitty.

ULKOMAILLE tilatessa tulee huomioida suuremmat postituskulut. Näiden tilausten maksun laskutamme etukäteen ja saatuamme tilityksen, postitamme kirjan.


HUOM! Lomakkeissa pyydämme puhelinnumeron, koska teemme lähetykset verkossa ja siellä on Postilla vaatimus puh.numerosta, jotta lähetyksen saapumisilmoitus voidaan lähettää asiakkaalle.

** Maksujen laiminlyönti eräpäivästä siirtää maksun valvonnan Lowell yhtiölle ( entinen Lindorff )

Tietosuoja


Muutoksia tulossa..2020..

Kirjamyyntimme ei ole seuralle tulonlähde, koska kustantajien hinnat ja myyntihintamme ero on minimaalinen, lisättyämme postikulut oikean katteen päälle nostaisi hinnat ja kysyntä loppuisi. Postitamme vuodessa 100-150 pakettia, se on jonkin verran työllistävääkin yhdelle toimijalle..

Teemme tätä pelkästään seuran tarkoituksen perusteella, jakaaksemme Petsamon historia tietoutta.

Nyt Turjanmeren maa kirjaa on vielä vähän jäljellä, joten pian kannattaa hankkia se kotiin ja lahjaksi. Arvokas lahja jälkipolvillekin.

Osa muista kirjoista loppuvarastostamme myydään alennuksilla pois ja uusien myytävien osalta harkitaan aina kirjakohtaisesti tarkoituksenmukaisuus. Ennakkomyynneillä tulemme niitä sitten välittämään, hieman pidemmällä toimitusajalla joka on nyt 1-4 pv.

KIRJOJA MYÖS TÄÄLLÄ

Mielenkiintoisia kirjoja saattaa löytyä kirjakustannus kumppaniltamme Väyläkirjoilta ks.


Eero Lampio ja Lauri Hannikainen Petsamon opas ( 1921) on tulossa pian myyntiin uutena painoksena.

Olav Beddarin Paatsjoella ja Petsamossa kirja v 2004 tulee uudelleen painettuna ehkä kevään-alkukesän aikana myyntiimme. Hintaa on arvioitu 22- 25 e seutuville postitettuna.

Myöhemmin tulee uutena painoksena Sakari Pälsin Petsamoon kuin ulkomaille. v 1931. Hinta lienee 25 e seutuvilla, sillä vanhapainos on työläs saattaa painokuntoon.

Pari- kolme muutakin Petsamo aiheista kirjaa v1919-1930 seutuvilta on suunnittelussa uuteen painokseen, kunhan kaikki luvat saadaan

Petsamon opas kirja painettu 1921 ja nyt kirjasta on uusi painos, ei suora näköispainos, vaan hieman luettavuutta parannettu sekä kooltaan suurempi. Kirja on ensimmäinen ja erinomainen matkaopas 1920 luvun Petsamoon.

Kirjan hinta 28 € kuluineen, postitetaan kirjeenä kotiin. ( usemman kappaleen tilaus yhdellä postimaksulla)

Tilaa jo ennakkoon. Kirjaa painetaan pieni erä ja se tulee painosta maaliskuun puolenvälin jälkeen. Tilaa jo ennakkoon, laskutus kirjan mukana

Tilaus tästä>>>

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-295-5

Yli 5 500 petsamolaista joutui jättämään kotiseutunsa pysyvästi, kun Suomelle vuosina 1920–1944 kuulunut Petsamo luovutettiin Neuvostoliitolle syksyllä 1944 toisen maailmansodan rauhanneuvotteluissa. Kulttuurihistorian tutkimusalaan kuuluva väitöskirjani tarkastelee petsamolaisten ja heidän jälkipolviensa ylisukupolvista muistitietoa – miten tämä muistiyhteisö hahmottaa Petsamon ja petsamolaisten menneisyyden, miten he välittävät sitä eteenpäin ja mitä se heille merkitsee? Kyse on samalla petsamolaisten menneisyyssuhteesta, siitä miten he suhtautuvat menneisyyteensä ja miten se näyttäytyy nykyisyydessä. Tutkimuksen metodologia rakentuu pohjoisen kulttuurihistorian, uuden sotahistorian ja muistitietotutkimuksen varaan. Aiempien petsamolaisia käsittelevien tutkimusteni perusteella olen päätynyt tarkastelemaan petsamolaista muistitietoa jälkimuistina eli postmemoryna. Kyseessä on tutkija Marianne Hirschin käyttämä käsite, joka tarkoittaa jälkipolville välittyneitä muistoja ja tulkintoja, jotka liittyvät usein traumaattisiin tapahtumiin. En väitä, että Petsamon ja petsamolaisten menneisyys olisi kaikille ja kaikilta osin traumaattinen, mutta se sisältää useita kipupisteitä, joita on työstetty eri aikoina, eri tavoilla ja eri yhteyksissä. Olen tuonut tätä moninaisuutta esille analysoimalla muistitietoa historiakuvina, historiakulttuurina sekä historiapolitiikkana. Lähdeaineistoni koostuu haastatteluista ja erilaisista kirjallisista teksteistä ja julkaisuista. Näitä muistitietoa valottavia lähteitä on julkaistu erityisesti Petsamo-Seura ry:n Petsamolaista-lehdissä (1975–2020). Ajallisesti muistitieto ulottuu aina 1500-luvulle Petsamon luostarin vaiheisiin ja kantautuu näihin päiviin saakka. Sotavuodet 1939–1944 muodostavat vedenjakajan petsamolaiselle muistitiedolle. Kotiseudun menetys toisen maailmansodan rauhanneuvotteluissa hajotti ihmiset eri puolille Suomea mutta antoi samalla alkusysäyksen menneisyyden työstämiselle. Muistitiedossa on havaittavissa ”aika ennen” eli elämä Petsamossa, sota- ja evakkovuosien aiheuttama murros ja katkos sekä sitä seurannut ”aika jälkeen”, jolloin petsamolaiset rakensivat uudenlaista yhteisöllisyyttä ja petsamolaista historiakulttuuria omassa arjessaan. Samalla on vahvistunut tulkinta sinnikkäistä ja sisukkaista ankaran luonnon keskellä asuneista Petsamon asuttajista ja siirtolaisista, jotka ovat olleet alati eri tahojen hyötymispyrkimysten keskellä ja maailmanpoliittisten konfliktien pyörteissä. Siirtolaisuus eli pakotettu lähtö ja kotiseudun menetys ovat välittyneet sukupolvelta toiselle irrallisuuden ja juurettomuuden kokemuksina. Petsamolaiset kokevat jääneensä historian marginaaliin, jolloin he pyrkivät kiinnittymään osaksi kansallista historiaa ja suomalaisuutta aktiivisella julkaisu-, muistelu- ja seuratoiminnalla ja rakentamalla yhteyksiä museoihin, arkistoihin ja tutkijoihin. Tällä tavalla he kasvattavat juuriaan osaksi menneisyyttä, joka muuten tuntuu lipeävän käsistä ja johon liittyy useita kipukohtia. Petsamolaisten menneisyyssuhde on nostalginen, mutta se ei tarkoita vain tuskaisaa koti-ikävää ja menneisyyden kaipuuta. Nostalgia on myös hedelmällinen kasvualusta monipuolisille tulkinnoille.

Väitöskirja on loppuunmyyty, mutta löydät sen verkossa tästä linkistä:


tai

Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-295-5


Turjanmeren maa kirja on pian loppuun myyty.

Nyt hinta on 25 € kuluineen.


Kirjan esittelyyn

Tilaukseen

Turjanmeren maa kirjaa on myynnissä myös Ivalossa Inarilaisen toimituksessa, Inarissa Siidassa ja Rovaniemellä Arktikumissa.

...

Via Nordica : kulta- ja museoteiltä vapauden teilleErkki Lilja

Väyläkirjat334 sivuaKovakantinen kirja2021 Via Nordica -teoksessa on kuvauksia kultahistoriasta, tiestön ja muiden kulkuväylien sekä kulkuneuvojen kehityksestä maailmanlaajuisestikin kautta aikojen osittain ennen julkaisemattomin matkakertomuksin ja asiakirjoin.

Kirja kertoo muun muassa Tenojoen kultavaltausten merkityksen Koillisväylän avautumiseen ja ihmisen unelmasta parempaan huomiseen kaukaisessa Siperian Amurinmaassa.

Pohjoisen kulkuväylien historian asiantuntija, tietokirjailija Erkki Lilja arvioi myös Suomen itäsuhteiden vaikutusta Lapin länsi-itäsuuntaisten teiden rakentamiseen 1960–1970-luvuilla.

Via Nordica -teos päättää Liljan aiemmin julkaistujen pohjoiseen ja sen kulkuväyliin liittyvien tietokirjojen sarjan, johon kuuluvat mm. Mobilia-palkinnon saanut teos Jäämerenkäytävä (Hipputeos, 2013) ja Tunturien yli Jäämerelle (Väyläkirjat, 2016).

KIRJAN HINTA 27 € kuluineen Tilaa Via Nordica tästä

Otsikko

4.12.2019 ilmestynyt kirja.

Erkki Liljan sekä Topi Kunnarin, Jarmo Lahtisen, Veli-Pekka Lehtolan, Kalevi Mikkosem ja Seppo J Partasen teksteistä ja arkistolähteistä toimittanut Tuomo Korteniemi.

Kustantaja Väyläkirjat

334 sivua. Ennen julkaisemattomia arkistolähteitä ja valokuvia.

Alla sis.luettelo.

Kirjan hinta postitettuna xxx

Kirjan painos on loppu. Odotamme uutta erää

Saatteeksi

Tietokirjailija Erkki Lilja on aiemmin julkaissut useita pohjoiseen ja sen kulkuväyliin liittyviä tietokirjoja, muun muassa 2014 Mobilia-palkinnon saaneen teoksen Jäämerenkäytävä.Pohjois-suomen rata- ja tiehankkeiden historiaa.( Hipputeos ,2013) ja sen jatkoteoksena Tunturien yli Jäämerelle.Kertomuksia Lapin teiltä ja vähän vierestäkin (Väyläkirjat 2016)

Erkki Lilja on huolella valmistellut myös uutta teosta Via Nordica-Kulta- ja museoteiltä vapauden teille, sekin Väyläkirjojen kustantamana. Moniosta syiostä sen julkaiseminen kuitenkin päätettiin yhteistuumin siirtää vuoteen 2020.

Hänellä näin sitten hänen kansiin tulostamansa kirjaluonnoksen "Tavoitteena Petsamo". Se oli tuloste K.M.Walleniuksen 1920 sotaretken sotapäiväkirjasta vuonna 2016 puhtaaksi kirjoitettuna.

Syntyi idea: kunWalleniuksen sotapäiväkirjaa ei ole aiemmin julkaistu yhtenäiusenä alkuperäisessä muodossa, se on syytä nyt julkaista. Sen jatkeeksi sopi Sulo-Weikko Pekkolan selostus edellä mainitun sotaretken käänteentekevästä Salmijärven taistelusta.

Mutta kun tällaisenaan kirjan sivumääräjäisi sittenkin ehkä vähäiseksi, mietimme mitä muuta sen lisäksi.

Näköala avautui luonnollisesti Tarton rauhaan, josta syksyllä 2020 tulee sata vuotta, ja sen jatkoksi alkuvuodesta 2021 sata vuotta Petsamon Suomeen littämisestä. Tuplajuhlavuosien ympärille kehittyi suunnitelma tietokirjasta, joka kattaisi sekä historiallisen taustan, että Petsamon Suomen ajan.

Kun nopean aikataulun takia ei ollut mahdollisuutta uusiin kirjoituksiin, kokonaisuus rakentui pitkälti valmiista materiaalista. Erkki Liljan laajan teksti-, kuva- ja kartta-aineiston lisäksi aiemmin eri yhteyksissä koottuja ja kirjoitettuja artikkeleitaan luovuttivat teokseen Topi Kunnari, Jarmo Lahtinen,Veli-Pekka Lehtola,Kalevi Mikkonen ja Seppo J Partanen. Lämmin kiitos !.

Näin tästä teoksesta, jonka nimelläkin- Murtunut unelma Petsamosta- haluttiin kuvata teeman monivivahteisuutta, on muotoutunut juhlavuosiin sopiva tietokirja, jossa on apljon tuttua, aiemmin julkaistua asiaa, mutta myös uutta tai uudella tavalla jäsenneltyä ja esitettyä.

Napapiirillä ja päiväntasaajalla marraskuussa 2019

Tuomo Korteniemi

Teoksen toimittaja ja kustantaja

KOLME MATKAA PETSAMOON KIRJA JÄLLEEN SAATAVISSA. __ Lisäpainos on pieni, joten tilaa heti


HUOM! Myymme loppuerän kirja KOLME MATKAA PETSAMOON 18 € kirjeenä kotiin.

___Tilaa tästä >>__________________

_____________


Petsamo 1920 - 1944 - Suomi Jäämeren rannalla Lapin maakuntamuseon julkaisuja 19. (2018)

Kirjan esittely>>

Kirjaa on saatavana Arktikumin museokaupasta hintaan 20 € (+ postikulut). Tiedustelut: info@arktikum.fi / 016 322 3260.

Kirjaa on myynnissä myös Inarin Siidassa ja tietysti Arktikumissa Rovaniemellä

.

Kirjan hinta kuluineen 19 €

Tilaukseen

KIRJAN HINTA 25 € sis postituksen

Tilaa tästä XX

Huom ! Näitä kirjoja on enäää muutama kappale myynnissä ja painos on siten lopussa

_______________________________________________________

PETSAMOLAISTA vuosijulkaisu 2022 ilmestyy syyskuussa
sen ja kaikkien tulevienkin hinta on 18 € kuluineenPetsamolaista vuosijulkaisu 2021 hinta 12.50 € kuluineen kirjeenä kotiin . Monipuolinen sisältö Petsamon historiasta. Lukupaketti 120 sivua

Tilaa tästä >>>/lomake.html?id=4>>>

TILAA PETSAMOLAISTA VUOSIJULKAISUT 2018, 2019, 2020 ja 2021 yhdessä hintaa 35 € kuluineen

yhteensä 440 sivua muistoja ja historiaa, jotka eivät vanhene vuosien myötä

Tilaa tästä >>>


Petsamolaista vuosijulkaisu 2019 LÖYTYY VIELÄ MUUTAMA KPL 10 € kuluineen

Petsamolaista vuosijulkaisu 2018 on muutamia kpl myynnissä 8,50 € kuluineen


PETSAMOLAISTA vuosilehtien numeroita on vielä saatavana seuraavasti:

1979,1981,1982.1983,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993.1994,1995,1996,1999,2005,2006

,2007,2008,2009,2010,2014,2015,2016, Petsamolaista vuosijulkaisu 2018,2019,2020

________________________________________________________________

Petsamon vaakunapinssi

Kirja on pian loppuun myyty varastostammekin, joten tilaa nyt

Tilaa>>


TUTUSTU > LUTON MIESTEN < sivustoon
http://www.lutonmiehet.fi/fi/index.php?os=1

Sivustolla myös kirjojen myyntiä