PETSAMO-SEURA ry JÄSENASIAT

Petsamon vaakunapinssi

.Petsamo-Seura ry perustettu 1972 Oulussa.


2§ Seuran tarkoituksena on toimia entisen Petsamon asukkaiden ja heidän jälkeläistensä sekä Petsamosta kiinnostuneiden yhdyssiteenä. Tehtävänään kerätä ja tallentaa Petsamon sekä petsamolaisten ja siellä työssä olleiden historiaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura kokoaa Petsamon menneisyyttä koskevaa aineistoa, järjestää esitelmä- ja kokoustilaisuuksia, juhlia, retkiä sekä harjoittaa julkaisu- ja valistustoimintaa.

Petsamo-Seura ry.n jäsenmäärä oli 1.12.2018 436

Jäsenmaksu on 17 € + 5 € jos tilaa Petsamolaista lehden.
Toiminnan kulut ovat mitoitettu minimiin ja jäsenmaksutulo kohdistuu jäsenistön palveluun. Toimijoille ei makseta mitään palkkioita, vain kokousmatkoilta minimaalinen matkakorvaus ja edellytyksenä kimppakyyti jos mahdollista. Hallitus pitää kokouksia vain tarvittaessa ( 3-4 vs) , muutoin käytetään sähköisiä menetelmiä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja tilikausi 1.9.xxxx - 31.8.xxxx . Näin määrätyn tilikauden toiminnasta vastaa hallitus kahden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä sääntömääräisessä vuosikokouksessa.

Petsamo-Seura ry

Säännöt

LIITY JÄSENEKSI lomake

HUOM! Jäsenyys edellyttää vuotuisen jäsenmaksun suorittamisen ajallaan. Laskutus ja muistukset aiheuttavat seuralle kustannuksia. Katso sivun alaosasta säännöt jäsenmaksusta. Älä liity huviksesi !!

PDF Paperiversio

"Jäseneksi tai jäsentietojen päivityslomake" PÄIVITÄ TIETOJASI voit antaa sukusi tietoja jäsenrekisteriin nimesi taakse muistioon, tietoja ei jaeta mihinkään, mutta kun kysellään joitakin sukuja niin voidaan kysyjiä opastaa johonkin suuntaan. Päivityksessä kysytään tietosi josta saamme mahdollisesti muuttuneet tiedot ja samalla varmistumme ilmoittajan henkilöllisyydestä.

Päivitä jäsentietosi
Eroan jäsenyydestä

********************

Yhteyden pitoa jäsenistöömme:

Petsamo-Seura ry.n vuosikokous pidetään sääntömääräisesti pyhäinpäivänä. Samassa tilaisuudessa pidetään luento ja keskustelutilaisuus jonkin teeman puitteissa. Illallinen ja illanvietto kuuluvat ohjelmaan.

Jäsenkirjeitä lähetämme kolme vuodessa. Ensimmäinen on jäsenmaksulaskun ja kesän tapahtumista kertova kirje maalis-huhtikuun vaihteessa. Toinen kirje tulee syyskuussa joka on kutsu vuosikokoukseen, sekä mahdollisesti jäsenen tilaama Petsamolaista lehti. Kolmas on vuosikokouksen jälkeinen kirje, jossa kerrotaan vuosikokouksesta, sekä Petsamon matkan suunnitelmasta ja ennakkoilmoitautumisesta matkalle.

Lisäksi tietysti Petsamolaista vuosilehti ja kotisivut.

********************

Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 sovelletaan
kansallisesti 25.5.2018 alkaen.
Petsamo-Seura ry sitoutuu noudattamaan EU:ssa voimassa olevaa tietosuoja-asetusta ja käsittelee
henkilötietoja sen määräysten mukaisesti.
Jäsenrekisteri
Jäsenrekisteriin kerätään vain välttämättömät henkilö- ja osoitetiedot sekä puhelin, että
sähköpostiosoitteet. Henkilötietoja ovat nimi ja syntymäaika ilman sotuosaa. Lisäksi seuran jäsen voi
ilmoittaa tietoja oman sivunsa muistioon yhteyksistään Petsamoon ja petsamolaisuuteen. Näitä tietoja ei
luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä käytetä ilman henkilön erikseen antamaa suostumusta. Lisätiedoista
voidaan saada hyötyä petsamolaisten sukututkimukseen, joita tarvittaessa pyydetään henkilöltä
käytettäväksi. Tiedot ovat sähköisessä muodossa ja varmistettuina käytettävissä vain jäsenrekisterin
hoitajalla, jolla salasanalla suojattu rekisteriohjelma on käytössä.
Jäsenrekisteristä henkilötiedot poistuvat jäsenen erottua Petsamo-Seuran jäsenyydestä tai kuoltuaan sekä
kirjanpitovuonna sääntöjen mukaisen jäsenmaksun laiminlyönnin seurauksena eronneeksi katsottavana.
Jäsenrekisteritietoja tulostetaan paperille ja säilytetään vain vuosittaisen kirjanpidontarkastuksen vaatiman
ajan. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Tietosuojasta vastaa Petsamo-Seura ry.n hallituksen tehtävään nimetty henkilö, jota hallitus valvoo.

Kuvateksti

  • Petsamo-Seuran jäsenmaksu on 17€ vuosi.
  • Maksamalla yhdessä jäsenmaksun 17 € ja 5 € Petsamolaista vuosilehdestä saat samalla lehden kotiin postitettuna ilman eri tilausta.
  • Petsamolaista lehti maksaa erikseen ostettuna 10 € kaikilta + postitus.
  • Seuran jäsenyyteen pääsevät yksityiset henkilöt jotka kannattavat seuran tarkoitusperiä.
  • Jäsenmaksu suoritetaan seuran lähettämän laskun viitenumeroa käyttäen.Maksu tulee maksaa eräkuukautena.
  • Jäsenmaksun perintä tehdään huhtikuussa ja samalla maksamisella voi tilata Petsamolaista vuosilehden joka ilmestyy syyskuun alussa ja postitetaan syyskuun jäsenkirjeen mukana. Lehden ennakkotilaaminen on välttämätöntä, sillä irtomyyntiä emme harrasta enään, vain satunnaisesti voi saada muutamia lehtiä. Ennakkotilaamisen perusteella määritämme painosmäärän.
11§ Seuran vuotuinen jäsenmaksu kannetaan huhtikuussa. Jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksun maksamisen sen erääntyessä maksuun ja jos maksusta on lähetty muistutus, mutta suoritusta ei ole saatu 3 kuukauden kuluessa muistutuksesta, voidaan katsoa eronneeksi seurasta. Eronnut jäsen menettää oikeutensa yhdistyksessä. Eroaminen todetaan YhdL:n 14 ja 15 § nojalla. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

  • Petsamo-Seuraan voidaan ottaa kannatusjäseniksi yksityisiä henkilöitä ja oikeustoimikelpoisia yhteisöjä. Kannatusmaksun suuruus määrätään vuosikokouksessa.